Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów
Grafika Energii Odnawialnej
Grafika Energii Odnawialnej

Ruszają konsultacje lokalnych kryteriów wyboru

17 lutego, 2024

PRZEWODNIK PO LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU
dla P 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla JSFP w zakresie małej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem rozwiązań opartych o gospodarkę cyrkularnq (GOZ), odnawialne źródła energii (OZE), czy błękitno-zieloną infrastrukturę (BZI) Lokalny program rozwoju zielonej gospodarki.

RUSZAJĄ KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU dla konkursów, które będziemy ogłaszać w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Tutaj udostępniamy Państwu link do dysku, na którym można zgłaszać uwagi poprzez KOMENTARZE:

Jako pierwsze udostępniamy kryteria dla konkursów dedykowanych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych, zachęcamy do komentowania i zgłaszania uwag 🙂 Już wkrótce kolejna odsłona kryteriów dla przedsiębiorców, rolników i grantobiorców !!!

PLIK pdf. z naniesionymi poprawkami, które wpłynęły podczas konsultacji kryteriów: