Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej kws.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-04-15.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-04-15.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  1. Pliki Word oraz PDF nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-04-15.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-15.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – biuro@kws.org.pl lub telefonicznie +48 748 148 159
W zgłoszeniu podaj:
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności budynku .