Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

RODO

RODO - ochrona Twoich danych

Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Co nam daje?

RODO zapewnia Ci większą wiedzę i kontrolę nad Twoimi danymi.

Od kiedy obowiązuje RODO?

RODO mamy obowiązek stosować od 25.05.2018 r.

Czy ja mam jakieś nowe obowiązki?

To my dostosowujemy się do nowych przepisów. Ty nie masz nowych obowiązków.

RODO w skrócie

Regulacja RODO, będąca unijnym “Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych”, wprowadza nowe standardy w zakresie ochrony informacji osobistych. W naszym stowarzyszeniu cieszymy się z decyzji prawodawców europejskich o implementacji tych zasad. Nowe regulacje zapewniają nam wszystkim zwiększoną kontrolę nad naszymi danymi oraz ich lepszą ochronę. Dodatkowo, korzyścią dla osób korzystających z naszej pomocy jest fakt, że oferowane przez nas rozwiązania są teraz dostarczane – oraz nowo rozwijane – w sposób bardziej otwarty i zrozumiały. Jest to kluczowe, by być świadomym swoich praw i rozumieć zasady, na jakich różne organizacje i instytucje – włączając nasze stowarzyszenie – mogą zarządzać danymi osobowymi. Oto główne z nich:

Co zmienia RODO?

Dzięki RODO możesz:

Zobaczyć, jakie informacje są przez nas zbierane oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Dokonać korekty swoich danych, w przypadku wykrycia nieścisłości.

Przenieść swoje dane do wybranej lokalizacji na własne życzenie.

Zarządzać usunięcia swoich danych.

Co robimy stosując RODO?

Zarządzamy danymi zawsze w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dla wyraźnie określonych celów.

Ograniczamy ilość przetwarzanych danych do absolutnego minimum, niezbędnego do realizacji naszych celów.

Zapewniamy, że przetwarzane dane są zawsze aktualne, dokładne i prawdziwe.

Zabezpieczamy Twoje dane, gwarantując ich prywatność i poufność.

Jak w KWS-LGD przetwarzamy Pani/Pana dane?

Kto administruje danymi?

Pani/Pana danymi administruje Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów –
Lokalna Grupa Działania, z siedzibą w Lutyni 24; 57-540 Lądek-Zdrój dalej nazywane „KWS-LGD”.

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru KRS 0000533820,
NIP: 8811491102.

Dane kontaktowe:
Biuro KWS-LGD
Lutynia 24
57-540 Lądek-Zdrój

Gdzie może Pani/Pan zgłosić uwagi dotyczące ochrony danych osobowych w KWS-LGD?

Może Pani/Pan wysłać maila do naszego Inspektora danych osobowych: inspektordanych@kws.org.pl

Po co i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pozyskujemy i przetwarzamy niezbędne dane, aby rozpatrzyć Pani/Pana wniosek o dofinansowanie, ale również, w przypadku członków stowarzyszenia, aby móc umieścić je np. na naszej stronie internetowej. Jest to niezbędne do identyfikacji Wnioskodawcy uczestniczącego w naborze wniosków oraz monitorowania postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju a w przypadku członków stowarzyszenia do komunikacji i kontaktu w sprawach związanych z naszą działalnością statutową.

Nie zbieramy od Pani/Pana informacji np. o stanie zdrowia, trudnej sytuacji życiowej itp., te informacje nie są nam potrzebne, aby skutecznie ocenić wniosek o dofinansowanie, czy być w stałym kontakcie z naszymi członkami.

Czy i dlaczego możemy podjąć decyzję w sposób automatyczny?

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane w sposób automatyczny z wykorzystaniem systemu informatycznego przygotowanego przez ARiMR. Dzięki temu znacznie krócej czeka się na naszą decyzję, a my możemy zachować najlepszy standard obsługi wniosków, które spłynęły do nas w naborze. Korzystamy wówczas z danych, które podała nam Pani/Pan we wniosku.

Ma Pani/Pan prawo zakwestionować decyzję, którą podjęliśmy w sposób automatyczny. Może Pani także zażądać, abyśmy rozpoczęli procedowanie z udziałem człowieka. Prosimy w tym celu zadzwonić na nr 74 8148159, odwiedzić biuro KWS-LGD albo napisać do nas.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane?

Aby realizować nasze prawa i obowiązki, możemy przekazać dane osobowe:
a) instytucjom wdrażającym, zarządzającym i płatniczym akredytowanych w ramach PS WPR 2023-2029;
b) podmiotom, którym powierzamy wykonywanie usług na naszą rzecz (np. firma obsługująca system informatyczny do oceny wniosków);
c) członkom Rady KWS-LGD, w celu dokonania oceny wniosków

Jak długo przechowujemy dane?

W przypadku negatywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania dane osobowe usuwane są natychmiast po zakończeniu procedury odwoławczej.
W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania dane osobowe są przetwarzane do czasu wypełnienia warunków wynikających z umowy o przyznaniu pomocy.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w KWS-LGD, dane osobowe usuwane są natychmiast.

Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Może Pani/Pan skorzystać z praw: dostępu, sprostowania swoich danych, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan także sprzeciwić się przetwarzaniu. Pani/Pana dyspozycję przyjmą pracownicy biura KWS-LGD.

Ma Pani/Pan również prawo, aby wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl.