Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

RAPORT JAKOŚCI POWIETRZA

9 lipca, 2024

– odczyt półroczny z 23 czujników jakości powietrza zainstalowanych w 5 gminach należących do LGD.

Raport sporządzony i opublikowany na stronach partnerów samorządowych i LGD w ramach projektu współpracy “SMOG-zło”, realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania i Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 🙂

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnych w kwestiach kryzysu klimatycznego, w tym zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego między innymi spalaniem materiałów niskiej jakości w piecach i nadużywania emisyjnego transportu oraz wpływu tych zachowań na zdrowie człowieka🍃🌿💧💦. Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury, szczegółowych odczytów zamieszczonych pod tym linkiem: