Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

KONCEPCJA SMART VILLAGE dla wsi Skrzynka

13 czerwca, 2024

No to ruszamy z PREZENTACJĄ 11 KONCEPCJI SMART VILLAGE – jako pierwszą udostępniamy koncepcję SV dla wsi Skrzynka (województwo dolnośląskie) w gm. Lądek-Zdrój, gdzie mieszkańcy postawili na dbałość o godną i szczęśliwą “jesień życia” senioralnej części społeczności lokalnej – to bardzo ujmujący i szlachetny gest, pokazujący wrażliwość i dojrzałość tej społeczności na problem starzejącego się społeczeństwa. Oczywiście nie zabrakło też w koncepcji akcentów środowiskowo-klimatycznych, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Z całego serca będziemy wspierać realizację zapisanych w koncepcji projektów – BRAWO WY.

Projekt grantowy pn. „”WIOSKI BEZTROSKI”, czyli partycypacyjne opracowanie koncepcji Smart Village w ramach sołectw z obszaru LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – PROW 2024-2020 przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania.

Celem operacji jest: stworzenie 11 dokumentów koncepcji Smart Village na obszarze sołectw z terenu LGD Kłodzka Wstęga Sudetów.