Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

KONCEPCJA SMART VILLAGE dla wsi Stary Wielisław

13 czerwca, 2024

Koncepcja Smart Village dla wsi KGW Stary Wielisław w gm. Kłodzko. Wykonany ogrom pracy koncepcyjnej, mnóstwo ciekawych pomysłów projektowych. Gratulujemy i dziękujemy, że zechcieliście uczestniczyć w tym, co by nie powiedzieć pionierskim projekcie. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Wam w realizacji koncepcji. A tymczasem, przeglądajcie, komentujcie i podziwiajcie wkład pracy i zaangażowania społeczności lokalnej.

Projekt grantowy pn. „”WIOSKI BEZTROSKI”, czyli partycypacyjne opracowanie koncepcji Smart Village w ramach sołectw z obszaru LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – PROW 2024-2020 przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania.

Celem operacji jest: stworzenie 11 dokumentów koncepcji Smart Village na obszarze sołectw z terenu LGD Kłodzka Wstęga Sudetów.