Przejdź do treści
Logo Kłodzka Wstęga Sudetów

KONCEPCJA SMART VILLAGE dla wsi Lutynia

13 czerwca, 2024

No i dobiegliśmy do końca prezentacji naszych Koncepcji Smart Village, tym razem wieś Lutynia-wioska Kotliny Kłodzkiej w gminie Lądek Zdrój. Tutaj mieszkańcy skupili się na brakach infrastrukturalnych ale też na integracji wioski. Gratulujemy zaangażowania i włożonej pracy koncepcyjnej.

Projekt grantowy pn. „”WIOSKI BEZTROSKI”, czyli partycypacyjne opracowanie koncepcji Smart Village w ramach sołectw z obszaru LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – PROW 2024-2020 przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania.

Celem operacji jest: stworzenie 11 dokumentów koncepcji Smart Village na obszarze sołectw z terenu LGD Kłodzka Wstęga Sudetów.