Uwaga wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy dotyczącej uruchamiania działalności gospodarczej!

Pojawił się wzór nowej umowy o przyznaniu pomocy a także wzór aneksu do umowy. Obydwa dokumenty uwzględniają zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zmianach w Rozporządzeniu pisaliśmy tutaj

Z wnioskodawcami, których wnioski są w trakcie kontroli administracyjnej w UMWD będą zawierane umowy o przyznaniu pomocy w wersji 5z. Z nowym wzorem umowy można zapoznać się tutaj

Z beneficjentami, którzy zawarli już umowę z Samorządem Województwa będą zawierane aneksy. Wzór aneksu dostępny jest tutaj