Uwaga beneficjenci

W dniu 10 września weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COWID-19

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami dostępna jest tutaj

Nowelizacja umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy, zawartej z Samorządem Województwa!

Wzór wniosku o aneksowanie umowy dostępny jest tutaj