Beneficjentom premii na uruchomienie działalności gospodarczej przypominamy o obowiązku drugostronnego opisu faktur przedkładanych do rozliczenia premii (II wniosek o płatność). By pomóc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do Wniosku o płatność przygotowaliśmy wzór opisu do wykorzystania przez beneficjentów.
 

 

Wzór drugostronnego opisu dokumentów księgowych - otwórz