W środę 27 czerwca w biurze LGD odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, planujących złożyć wniosek w konkursie grantowym.

Obecnie trwają dwa nabory, w następujących zakresach tematycznych:

1. Realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywienie miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych.

2. Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego

Uczestnicy szkolenia uczyli się obsługi Generatora wniosków. Generator to internetowa platforma służąca do przygotowania wniosków o powierzenie grantów.