Termin naboru nr 3/2017  od 23.06.2017 r. do 07.07.2017 r.

Alokacja:

a/ dla wnioskodawców- przedsiębiorców składających wniosek we własnym imieniu

1 050 000,00  zł

Alokacja:

b/ dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy między przedsiębiorcami

 1 000 000,00  zł

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania, które miało miejsce dnia 25.07.2017 r. 

Protokół z oceny wniosków o udzielenie wsparcia na 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania na rzecz nabywania nowych umiejetności i zatrudnienia "STARTUP na START" oraz 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8b w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla indywidualnych przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8c w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia - mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/6 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych do udzielenia wsparcia z powodu niezgodności z LSR - dla naborów 2/2017 i 3/2017