Zapraszamy na warsztaty dedykowane beneficjentom w ramach programu STARTUP na START (nabór 2/2017 i 4/2017).

Podczas warsztatów zostaną omówione: umowa przyznania pomocy oraz wniosków o płatność. Spotkanie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zapoznają się z warunkami umowy, którą będą podpisywać w najbliższym czasie oraz wypełnią wspólnie wniosek  o wypłatę pierwszej transzy premii.

Zapraszamy w środę 13.12.2017 r. o godz. 10:00

Biuro LGD

Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie 748148159, do dnia 11.12.2017 r.