Warsztaty dla dolnośląskich LGD 04.12.18 - Wrocław UMWD

W dniu 4.12.2018 r. przy ul. Dobryńskiej w sali UMWD odbyły się warsztaty dla lokalnych grupa działania z obszaru Dolnego Śląska dotyczące aktualnej sytuacji wdrażania lokalnych strategii rozwoju i tzw. "kamienia milowego" (tj. wskaźników i kwot zaplanowanych na okres do końca 2018 r.) oraz planowanych zmian w liczeniu wykonania wskaźników i kwot wynikających ze strategii. W warsztatach z ramienia naszej LGD wzięli udział: Sylwia Mielczarek i Kazimierz Szkudlarek. Opóźnienia we wdrażaniu działania 19.2 powodują zagrożenie nie wykonania wskaźników niektórych dolnośląskich grup.

LGD Kłodzka Wstęga Sudetów nie ma zagrożenia wykonania wskaźników i kwot, jest również szansa na otrzymanie dodatkowych środków, zgodnie z umową ramową. Jednak czy i na ile będzie to możliwe wiadomo będzie dopiero po zakończeniu tego roku. Na skalę kraju będzie widoczne ile środków będzie możliwe do przyznania grupom mającym wysokie wykonanie planu finansowego wynikającego z LSR, zgodnie z proponowanymi nowymi zapisami umowy nawet do 60 % kwoty przeznaczonej dotychczas na realizację LSR.

Czekamy zatem i będziemy informować naszych mieszkańców na bieżąco o sytuacji i dostępności nowych środków finansowych na kolejne nabory.

Ponadto, na warsztatach przedstawiono planowane zmiany w umowie ramowej LGD oraz korzystniejsze przeliczenie wskaźników dla LGD, które jest wynikiem zrozumienia przez Ministerstwo Rolnictwa sytuacji w jakiej znalazły się niektóre lokalne grupy działania.