Warsztat refleksyjny
 
W dniu 22 lutego odbył się w Stowarzyszeniu Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania warsztat refleksyjny. Ujmując rzecz bardziej precyzyjnie, warsztat ze względu na pandemię odbył się w przestrzeni wirtualnej.
W warsztacie wzięło udział 14 uczestników, w tym przedstawiciele Samorządu Województwa, beneficjenci, członkowie organów LGD oraz pracownicy biura Stowarzyszenia.
Podsumowaliśmy ubiegły rok, który należy uznać za udany. Realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowana zgodnie z planem. Warsztat refleksyjny był okazją nie tylko do podsumowania ubiegłego roku, ale też okazją do porozmawiania o tym co przed nami w nowej perspektywie finansowej UE.