ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 12 lutego 2019 r., o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kłodzko (ul. Okrzei 8a – Kłodzko) podejmiemy merytoryczną dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych wnioskodawców, skierowaliśmy również zaproszenie do UMWD oraz ościennych LGD, mając na względzie, iż,  im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Podsumowanie spotkania  będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2019

 

Warsztat poprowadzą pracownicy biura LGD.

Swoje uczestnictwo w warsztacie  prosimy potwierdzić telefonicznie (748 148 159) do dnia 11 lutego 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY