W dniu dzisiejszym, tj. 03.09.2021 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie odbyło się dzięki uprzejmości Wójta Gminy Kłodzko, w Urzędzie Gminy w sali 106 i rozpoczęło się o godzinie 11:00.  Podczas Walnego Zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu i Rady.

W imieniu Zarządu i Rady serdecznie dziękuję za zaufanie i udzielone absolutorium za rok 2020.

 

Sylwia Mielczarek

Prezes Zarządu LGD