W dniu dzisiejszym, tj. 06.06.2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania. Podczas Walnego Zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu i Rady.

W imieniu Zarządu i Rady serdecznie dziękuję za zaufanie i udzielone absolutorium za rok 2018.

 

Sylwia Mielczarek

Prezes Zarządu LGD