Po serii zadań "finansowych" przyszedł czas na zadanie opisowe. Teraz uczestnicy programu STARTUP na START mają przygotować dwa elementy biznesplanu:

  • Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
  • Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

Zadanie należy przygotować na formularzu biznesplanu w wersji 4z.. Wypełniony biznesplan należy przesłać do Kłodzkiej Wstęgi Sudetów do 28 listopada 2021 roku.  To już przedostatnie zadanie, ostatnie będzie dotyczyło wniosku o przyznanie pomocy. Później rozpocznie się cykl konsultacji indywidualnych.