Trwa faza zadań domowych dla uczestników VII edycji Programu STARTUP na START. Do 17 października 2021 uczestnicy Programu mają czas na przygotowanie drugiego zadania domowego: zestawienia sprzedaży, jaka będzie prowadzona w ramach uruchamianej działalności. Zestawienie należy przygotować na udostępnionym przez Kłodzką Wstęgę Sudetów pliku excel.

Zestawienie jest jednym z elementów biznesplanu, który obowiązkowo trzeba złożyć przy ubieganiu się o wsparcie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w cyklu zadań domowych i w dalszych etapach programu STARTUP na START powinny skontaktować się z biurem Kłodzkiej Wstęgi Sudetów i zgłosić chęć udziału.

 

Kontakt telefoniczny do biura KWS: 74 8148 159

Kontakt e-mail: kazimierz@kws.org.pl