Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) odwołujemy zaplanowane na dzień 19-20 marca 2020 r. spotkania informacyjne. O nowym terminie spotkań poinformujemy w kolejnych aktualnościach gdy spadnie ryzyko zachorowań.