W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego pomysłu biznesowego online, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do niniejszej informacji na adres zgloszenia.biznes@kws.org.pl

Formularz zgłoszeniowy pomysłu biznesowego