Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

​Posiedzenie Rady dotyczące naboru nr 1/2017

Uchwała nr R/1/2017/1
Uchwała nr R/1/2017/2
Uchwała nr R/1/2017/3
Uchwała nr R/1/2017/4
Uchwała nr R/1/2017/5
Uchwała nr R/1/2017/6
Uchwała nr R/1/2017/7
Uchwała nr R/1/2017/8
Uchwała nr R/1/2017/9

Posiedzenie Rady dotyczące naboru 2/2017, 3/2017 

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8a w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 2/2017 - dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8b w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla indywidualnych przedsiębiorców

Uchwała nr R/2 i 3/2017/8c w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składająca się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia- mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 3/2017 - dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy przedsiębiorców

Posiedzenie Rady dotyczące naborów nr 4/2017, 5/2017, 6/2017

Uchwała nr R/4,5 i 6/2017/8a w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia - mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 4/2017 - dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą 

Uchwała nr R/4,5 i 6/2017/8b w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia - mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 5/2017 - dla wnioskodawców składających wniosek w ramach współpracy przedsiębiorców

Uchwała nr R/4,5 i 6/2017/8c w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej składającej się z listy operacji rekomendowanych do udzielenia wsparcia - mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze i nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze - dla naboru 6/2017 - dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych