W dniach od 25 do 30 kwietnia 2019 r. pracownicy biura LGD uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach w ramach realizacji operacji własnej pn "Wdrożenie know-how w zakresie świadczenia usług w standardzie Instytucji Otoczenia Biznesu". Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: "Celem podjętych działań będzie wdrożenie w LGD know-how w zakresie świadczenia usług w standardzie IOB, co przełoży się na budowanie kapitału społecznego w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez podnoszenie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w roku 2019". Warsztaty i szkolenia przeprowadziła firma INVESTIN z Warszawy w następujących blokach tematycznych:

25-26.04.2019 r. - Przeprowadzenie audytu innowacyjności wraz z diagnozą w LGD

29-30.04.2019 r. - Warsztaty z tworzenia mapy powiązań kooperacyjnych wraz z diagnozą otoczenia oraz warsztaty z propozycji wartości / Value Proposition Canvas/

To nie koniec warsztatów i szkoleń pracowników biura w ramach tej operacji, następne szkolenia planowane są w sierpniu oraz październiku tego roku.