W dniu 5 marca 2019 roku w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie IV edycji programu STARTUP na START. W spotkaniu wzięło udział 43 potencjalnych wnioskodawców. Uczestnicy zapoznali się z warunkami uczestnictwa w programie oraz procedurą składania i oceny wniosków. Kolejnym etapem realizacji programu będą spotkania szkoleniowe oraz konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.
Nabór wniosków zaplanowano w terminie 15-29 kwietnia 2019 roku.