Spotkania informacyjne dla wszystkich chętnych, którzy chcą założyć działalność gospodarczą w ramach Programu Startup na Start oraz wszystkich, którzy działają w organizacji pozarządowej i chcą wziąć udział w Programie Grantowym GRANTOBRANIE.