1. Akcja informacyjna. Zaproszenie gmin do współpracy.
  2.  Beneficjent (gmina) wypełnia formularz zgłoszeniowy i wysyła do LGD, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu doradczego.
  3. LGD zaprasza Gminy na szkolenia w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy.
  • Zakres szkolenia będzie obejmował przede wszystkim informacje o konkursie, warunków i wysokości wsparcia, przygotowania wniosków.

Możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym doradztwie indywidualnym (2h) ustalanym każdorazowo z potencjalnym Beneficjentem. Doradztwo będzie ukierunkowane na dopracowanie wniosków.