• —Uczestnictwo w szkoleniu warsztatowym obejmujące pracę z Generatorem Wniosków – aplikacją umożliwiającą wypełnienie i złożenie wniosków w systemie elektronicznym podczas trwania naboru;
—
  • —uczestnictwo w bezpłatnym doradztwie indywidualnym (2h) ustalanym każdorazowo z potencjalnym Grantobiorcą. Doradztwo będzie ukierunkowane na dopracowanie wniosków;
—
  • —Grantobiorca przygotowuje wniosek i po rozpoczęciu naboru składa go poprzez Generator Wniosków.