Realizacja VII edycji STARTUP na START weszła w fazę zadań domowych. Do 30 września uczestnicy programu mają czas na przygotowanie pierwszego zadania domowego: wykazu zakupów jakie mają być finansowane z wnioskowanego wsparcia. Wykaz należy przygotować na udostępnionym przez Kłodzką Wstęgę Sudetów pliku excel. Wykaz będzie gotowym elementem biznesplanu, który obowiązkowo trzeba złożyć przy ubieganiu się o wsparcie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w cyklu zadań domowych i w dalszych etapach programu STARTUP na START powinny skontaktować się z biurem Kłodzkiej Wstęgi Sudetów.

Kontakt telefoniczny do biura KWS: 74 8148 159