Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania od kilku lat realizuje program STARTUP NA START wpierający osoby, które chcą uruchomić działalność gospodarczą. Liczba osób, które otrzymała wsparcie w ramach programu przekroczyła już 90 a kwota udzielonej pomocy to ponad 8 milionów złotych.

Aktualnie ruszamy z kolejną - już VII edycją programu. Zapraszamy do udziału!

 

ETAP I (12 lipca – 10 września 2021)

zgłoszenie pomysłu biznesowego na formularzu udostępnionym przez KWS_LGD

Pomysłodawcą może być osoba fizyczna ubezpieczona w ZUS, mająca miejsce zamieszkania na obszarze  działalności Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania tj gmin: Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Radków, Szczytna, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Lewin Kłodzki.

Wypełniając formularz, pomysłodawca przedstawia opis swojego pomysłu na biznes. Opisuje co chce oferować swoim klientom, wskazuje kim oni są i jakie mają potrzeby. Aby w pełni ocenić potencjał pomysłu oraz możliwości jego wsparcia, w zgłoszeniu powinny znaleźć się również informacje na temat orientacyjnych kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kompetencji osoby zamierzającej uruchomić firmę oraz posiadanych zasobów, które pomysłodawca wykorzysta w planowanym biznesie.

Informacje zawarte w formularzu pozwolą na wstępną weryfikację możliwości przyznania dotacji przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów.

Formularz zgłoszeniowy pomysłu biznesowego do pobrania znajduje się tutaj

Uwaga: formularze pomysłu biznesowego należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: kazimierz@kws.org.pl do dnia 10.09.2021 r.

 

ETAP II (27 sierpnia 2021)

udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez  KWS_LGD

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na uruchomienie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego w ramach  programu Startup na Start.

Spotkanie zaplanowane jest na 27 sierpnia 2021 r. Odbędzie się w formule spotkania online lub w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów (Lutynia 24, Lądek-Zdrój). Formuła spotkania będzie zależała od sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie w sierpniu br.

 

ETAP III (21-22 września 2021)

 udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez  KWS_LGD

Szkolenia zaplanowane są  na 21-22 września 2021 r. Odbędzie się w formule spotkania online lub w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów (Lutynia 24, Lądek-Zdrój). Formuła spotkania będzie zależała od sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 10.00-15.00.

Tematy szkoleń zostaną omówione w oparciu o wzór wniosku i biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie we wrześniu br.

Uwaga, jeśli zainteresowanie szkoleniem będzie na tyle duże, że liczba uczestników przekroczy możliwości techniczne biur LGD szkolenie zostanie powtórzone.

 

ETAP IV Cykl „zadań domowych” dla przyszłych wnioskodawców organizowanych przez  KWS_LGD  (27 września – 30 października 2021)

W ramach tego etapu uczestnicy wykonają 5 zadań domowych, które są związane z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz biznesplanem – dwoma podstawowymi dokumentami składnymi przy ubieganiu się o dotację. Zadania będą sprawdzane przez pracowników biura LGD, będą wskazywane elementy wymagające poprawy lub korekty.

Cykl obejmować będzie następujące zadania:

Zadanie 1. Wniosek o przyznanie pomocy

Zadanie 2. Biznesplan – Profil przyszłej firmy

Zadanie 3. Biznesplan - Zakupy z premii

Zadanie 4. Biznesplan - Koszty funkcjonowania firmy

Zadanie 5. Biznesplan - Sprzedaż produktów i/lub usług

 

Zadanie będą sporządzane w wersji elektronicznej na formularzach udostępnionych przez KWS_LGD. Zadania oraz uwagi do zadań będą przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail.

Planowany termin cyklu „zadań domowych” to 27 września – 30 października 2021 r.

ETAP V (2 listopada – 15 grudnia 2021)

 udział w doradztwie indywidualnym organizowanym przez  KWS_LGD

Każdemu z uczestników programu STARTUP na START przysługują dwa razy dwie godziny indywidualnego doradztwa po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem LGD. Doradztwo w ramach VII edycji programu zostało zaplanowane w okresie 2 listopada – 15 grudnia 2021 r

Uwaga: w przypadku niewykorzystania zaplanowanego wcześniej terminu nie będzie  możliwości powtórnego zapisu na konsultacje.

ETAP VI

Złożenie wniosku  o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego przez KWS_LGD naboru,. Ostateczny termin naboru jest ustalany z UMWD, jak tylko będzie potwierdzony przekażemy tę informację na naszej stronie internetowej.

 

Harmonogram

  1. 12 lipca – 10 września 2021 r.:  składanie pomysłów biznesowych w biurze LGD
  2. 27 sierpnia 2021 r.: spotkanie informacyjne
  3. 21-22 września 2021 r.: szkolenia z przygotowania wniosku i biznesplanu
  4. 27 września – 30 października 2021 r.: cykl zadań domowych
  5. 2 listopada – 15 grudnia 2021 r.: konsultacje indywidualne wnioskodawców
  6. przewidywany termin naboru wniosków w uzgodnieniach z UMWD