ETAP I

zgłoszenie pomysłu biznesowego na formularzu udostępnionym przez KWS_LGD

 Pomysłodawcą może być osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na obszarze  działalności Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania tj gmin: Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Radków, Szczytna, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Lewin Kłodzki. Osoba zgłaszająca pomysł biznesowy nie mogła też mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata.

Wypełniając formularz, pomysłodawca przedstawia opis swojego pomysłu na biznes. Prezentuje wizję sprzedaży produktu, czy usługi poprzez odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę chcesz zmienić? Jaki problem chcesz rozwiązać? Jakie są główne źródła przychodów planowanej firmy? Przedsiębiorca powinien również wskazać, do jakiej niszy rynkowej oraz jakiego segmentu klientów chce dotrzeć oraz jakie problemy rozwiązuje planowana działalność. Aby w pełni ocenić potencjał projektu oraz możliwości jego wsparcia, w zgłoszeniu powinny znaleźć się również informacje na temat orientacyjnych kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kompetencji osoby zamierzającej uruchomić firmę oraz posiadanych zasobów, które pomysłodawca wykorzysta w planowanym biznesie. Należy też wskazać jakie są oczekiwania pomysłodawcy w związku z udziałem w programie Startup na Start.

Formularz zgłoszeniowy pomysłu biznesowego do pobrania

Uwaga: formularze pomysłu biznesowego należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: biuro@kws.org.pl do dnia 28.02.2020 r.

 

ETAP II

 udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez  KWS_LGD

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na uruchomienie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego w ramach  programu Startup na Start. Kwota wsparcia wynosi w zależności od charakteru uruchamianej działalności 50 000 lub 100 000 złotych. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów (Lutynia 24, 57-540 Lądek-Zdrój)

UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem spotkanie informacyjne zostało podzielone ze względu na miejsce zamieszkania osób zainteresowanych tj:

w dniu 19 marca 2020 r. - mieszkańcy gmin: Stronie Ślaskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lądek Zdrój

w dniu 20 marca 2020 r. - mieszkańcy miast i gmin: Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Radków, Kłodzko

Spotkanie informacyjne rozpoczyna się o godzinie 10.00.

 

ETAP III

 udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez  KWS_LGD

UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem szkolenia zostały podzielone ze względu na miejsce zamieszkania osób zainteresowanych tj:

Szkolenia odbędą się w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów - Lutynia 24, w godzinach 10.00-15.00.

Terminy szkoleń:

  • 2-3 kwietnia 2020 r. – praca z wnioskiem i biznesplanem - mieszkańcy gmin: Stronie Ślaskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lądek Zdrój
  • 7-8 kwietnia 2020 r. – praca z wnioskiem i biznesplanem - mieszkańcy miast i gmin: Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Radków, Kłodzko

Tematy szkoleń zostaną omówione w oparciu o wzór wniosku i biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie: 74 8148159, mailowo: kazimierz@kws.org.pl do dnia 25.03.2020 r.

 

ETAP IV

 udział w doradztwie indywidualnym organizowanym przez  KWS_LGD

Każdemu z uczestników programu STARTUP na START przysługują dwa razy dwie godziny indywidualnego doradztwa po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem LGD. Doradztwo w ramach VI edycji programu będzie prowadzone od dnia 09.04.2019 do 08.05.2020 r.

W przypadku niewykorzystania zaplanowanego wcześniej terminu nie będzie  możliwości powtórnego zapisu na konsultacje.

ETAP V

Złożenie wniosku  o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego przez KWS_LGD naboru, przewidywany termin to maj 2020 r. (ostateczny termin naboru jest ustalany z UMWD, jak tylko będzie potwierdzony przekażemy tę informację na naszej stronie internetowej).