Zawarcie i aneksowanie umowy—
 
Po podpisaniu umowy na realizację projektu grantowego z UMWD, LGD wzywa grantobiorców do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Wezwanie zawiera listę i termin dostarczenia dokumentów, nie krótszy niż 7 dni.
—
Dostarczenie dokumentów warunkuje podpisanie umowy – na ich podstawie LGD przygotowuje umowy o powierzenie grantu.
 
Szczegółowe informacje na temat umowy oraz jej wzór znajdują się w załącznikach poniżej: