Rada Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania:

 • Dariusz Kupiec
 • Joanna Piotrowicz
 • Kinga Grygiel
 • Ewa Porochnawiec
 • Mirosław Lech
 • Agnieszka Cyron
 • Piotr Kensicki
 • Lech Kawecki
 • Wojciech Heliński
 • Halina Bałys
 • Robert Duma

Regulamin Organizacyjny Rady Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia