Rada Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania:

 • Dariusz Kupiec
 • Joanna Piotrowicz
 • Kinga Grygiel
 • Ewa Porochnawiec
 • Mirosław Lech
 • Agnieszka Cyron
 • Piotr Kensicki
 • Lech Kawecki
 • Wojciech Heliński
 • Halina Bałys
 • Robert Duma
 • Tomasz Stopyra

Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia - otwórz

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania - otwórz

Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków  obowiązująca dla wyboru operacji/grantobiorców i operacji własnych Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania - otwórz