Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu grantowego 1.5.2 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Celem operacji jest realizacja przedsięwzięć promocyjnych obszaru LSR w postaci zadań grantowych związanych z produkcją publikacji, materiałów filmowych, pokazów, stworzenia szlaku oraz organizacja imprez, które realizowane będą nie później niż w terminie 2 lat od zawarcia umowy z UMWD.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów -Lokalna Grupa Działania.

Wartość projektu grantowego: 204 258,00 PLN.

 

Umowa

Aneks 1

Aneks 2

Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Waliszów

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy - Zdroju

Stowarzyszenie "Kucharze bez Granic"

Koło Gospodyń Wiejskich "Radochowianie"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stary Wielisław

Koło Gospodyń Wiejskich Chocieszów

 

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu grantowego 1.5.1 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniu działań ekologicznych.

Celem operacji jest ożywienie miejsc aktywności społecznej poprzez zwiększenie aktywności lokalnych organizacji społecznych w sferze organizacji wydarzeń oraz imprez, w tym ekologicznych, aktywizujących lokalną społeczność nie później niż w terminie 2 lat od zawarcia umowy z UMWD.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów -Lokalna Grupa Działania.

Wartość projektu grantowego: 289 451,00 PLN.

Umowa

Aneks 1

Aneks 2

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

Koło Gospodyń Wiejskich Chocieszów

Koło Gospodyń Wiejskich Stary Wielisław

PZERiI Oddział Terenowy w Lądku Zdroju

Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Radochowie

Koło Gospodyń Wiejskich Bierkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Koło Gospodyń Wiejskich w Krosnowicach

Stowarzyszenie ArteWeda

 

 

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu grantowego 1.5.2 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR                                                         zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Celem operacji jest realizacja przedsięwzięć promocyjnych obszaru LSR w postaci 6 zadań grantowych związanych z produkcja publikacji, materiałów filmowych oraz organizacją imprez, które realizowane będą w maksymalnie w ciągu roku od podpisania umowy o przyznanie pomocy z UMWD.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów -Lokalna Grupa Działania.

Wartość projektu grantowego: 84 870,00 PLN.

Umowa

Aneks 1

Aneks 2

PZERiI Oddział Terenowy w Lądku Zdroju

Towarzystwo "Archanioł Michał"

Towarzystwo "Archanioł Michał"

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Stowarzyszenie Międzygórze Reaktywacja

Fundacja Pałac Gorzanów

 

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu grantowego 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną.

Celem operacji jest poprawa zagospodarowania obszaru LSR w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjna i turystyczna, co przenieść się ma na wzrost potencjału turystyczna - rekreacyjnego obszaru LSR. Cel ten osiągnięty będzie poprzez zadania grantowe, dzięki którym powstanie 11 obiektów małej publicznej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Jest to zgodne z zakresem i celami ogólnymi i szczegółowymi LSR. Cel będzie zrealizowany maksymalnie w ciągu roku od podpisania umowy o przyznanie pomocy z UMWD.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów -Lokalna Grupa Działania.

Wartość projektu grantowego: 296 986,00 PLN.

Umowa

Aneks 1