Dostęp do programu Startup na Start

Poniżej  w kilku prostych krokach pokazujemy jak rejestrować, logować oraz przygotować formularz w ramach programu Startup na Start.

Rejestracja na stronie LGD KWS

Aby skorzystać z programu Startup na Start należy posiadać konto w systemie. W celu jego utworzenia wymagane jest podanie adresu e-mail, wprowadzenie hasła, podanie Imienia i Nazwiska. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie w link przesłany przez system na wprowadzony przez użytkownika adres e-mail.
 

 

Uwaga: Utworzenie konta oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz Zasad Rekrutacji Pomysłów Biznesowych.
 

Uzupełnienie danych osobowych

Na etapie rejestracji konta wymagane jest wskazanie adresu e-mail. Po zalogowaniu możliwe jest uzupełnienie pozostałych, szczegółowych informacji o użytkowniku takich jak dane osobowe oraz dane kontaktowe. Do przeszukiwania danych w systemie uzupełnienie tych informacji nie jest wymagane, jednakże konieczne staje się w przypadku, gdy użytkownik chce zarejestrować w systemie formularz pomysłu biznesowego.

Uzupełnienie danych osobowych umożliwi powiązanie kont pomiędzy systemem Startup na Start a formularzem, co spowoduje pobranie dodatkowych informacji o danych osobowych, takich jak adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, data urodzenia, nr Pesel, itd.

Uwaga: Dane osobowe podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez zespół LGD KWS.

Weryfikacja konta

Mimo, że konto w Startup na Start można założyć podając adres e-mail i hasło, to wiele czynności w systemie takich jak rejestracja formularza, edycja jego zawartości, wymaga uzupełnienia danych (imię, nazwisko, obywatelstwo, Pesel lub data urodzenia, wykształcenie, status na rynku pracy) oraz weryfikacji konta przez zespół LGD KWS.

 Weryfikacja jest następująca:

 1. Użytkownik uzupełnia dane osobowe i zatwierdza zapis
 2. Dane trafiają do weryfikacji do pracowników Zespołu LGD KWS
 3. Zespół LGD KWS weryfikuje zgodność danych
 4. Dane są zatwierdzane lub odrzucane przez zespół LGD KWS
 5. Użytkownik jest powiadamiany o wyniku weryfikacji

Logowanie do systemu

Istnieje jedna metoda zalogowania się do systemu. Po pierwsze należy podać swój login i hasło. W przypadku zapomnienia hasła można utworzyć nowe za pomocą opcji „Nie pamiętasz hasła?”.

Zmiana hasła

Użytkownik wywołuje proces resetowania hasła klikając w link znajdujący się na formularzu logowania: „Zmień hasło?”. Użytkownik wprowadza podany podczas rejestracji adres e-mail, na który po zatwierdzeniu system wysyła link aktywacyjny umożliwiający wprowadzenie nowego hasła dla konta użytkownika. Po akceptacji wysłanej wiadomości, kliknięciu w link i wprowadzeniu nowego hasła użytkownik może zalogować się do systemu.

Usunięcie konta i profilu

W każdej chwili użytkownik może usunąć swoje konto i profil za pomocą akcji Usuń profil i konto dostępnej w ustawieniach konta użytkownika.

Uwaga: Wraz z kontem zostaną usunięte również obiekty z nim powiązane (profil, formularz).

 

Nawigacja w systemie

Pulpit

Bezpośrednio po zalogowaniu wyświetla się pulpit użytkownika – pasek nawigacji, który jest centralnym punktem zarządzania informacjami w systemie. Na pulpicie widoczny jest profil, powiadomienia i formularz, z którymi jest związany zalogowany użytkownik. Każda z tych grup informacji posiada opcję „Edytuj” pozwalającą na wyświetlenie pełnego zestawu informacji. Do pulpitu można powrócić klikając na logo LGD KWS.

Komunikaty i zarządzanie kontem

W prawym górnym rogu jest miejsce, gdzie wyświetlane są powiadomienia, dostępna jest pomoc oraz istnieje możliwość zarządzania ustawieniami swojego konta.

Formularz Zgłaszania Pomysłów Biznesowych

Wypełnienie formularza

Użytkownik może wypełnić w systemie formularz zgłaszania pomysłu biznesowego. W tym celu należy wykonać czynność dostępną:

 • W profilu Użytkownika
 • Na pulpicie Użytkownika.

 

Konieczne jest uzupełnienie formularza wymaganymi danymi (dane podstawowe, dane opisowe) oraz zatwierdzenie operacji. Formularz może być uzupełniany o dodatkowe dane w dowolnym czasie.

Uwaga: W celu przesłania formularza konieczne jest uzupełnienie wszystkich części opisowych i akceptacja wymaganych pól. Formularz zostanie zweryfikowany przez Zespół LGD KWS. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez system.

Edycja formularza

Możliwe jest edytowanie istniejącego formularza na dwa sposoby

 1. Bezpośrednio w przypadku, gdy klikniemy na pasku nawigacji – Formularz. System w takim przypadku wyświetli formularz. Użytkownik może wybrać akcje „Edytuj formularz”.
 2. W profilu Użytkownika dostępna jest akcja „Edytuj formularz”. W tym przypadku wymagane jest uzupełnienie formularza określającego pomysł biznesowy. Po uzupełnieniu formularza wysłana zostanie prośba o zatwierdzanie wprowadzonych zmian.
 3. Możesz jeszcze wprowadzić do niego zmiany wciskając przycisk Edytuj formularz.
 4. Gdy jesteś pewna/y że wszystko jest poprawnie należy wcisnąć Zatwierdź formularz w celu jego złożenia

Uwaga: Gdy zatwierdzisz formularz nie ma możliwości aby wprowadzić w nim zmiany.

Zatwierdź formularz

Twój formularz zostanie zapisany. Nie możesz wprowadzać do niego zmian. O kolejnych etapach zostaniesz powiadomiony na swoim profilu.

Przedstaw swój pomysł na biznes i… pozwól nam działać