W dniu 4 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów. Posiedzenie dotyczyło oceny wniosków złożonych w ramach naborów 2/2019, 3/2019 oraz 4/2019.

W trakcie oceny wniosków grantowych złożonych w naborach 2/2019 i 3/2019 pojawiły się wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów w części projektów. Rada postanowiła wezwać część grantobiorców do ponownych wyjaśnień. W związku z powyższym ocena wniosków grantowych zostanie zakończona na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku.

Rada dokonała wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019, które dotyczyły wsparcia w podejmowaniu działalności gospodarczej.

 

Uchwała nr 6A z listą rankingową - otwórz

Aktualizacja z dnia 09.10.2019 r. Listy Rankingowej SUPLEMENT nr 1 - otwórz

Aktualizacja z dnia 13.11.2019 r.  Listy Rankingowej SUPLEMENT nr 2 - otwórz

Protokół z posiedzenia Rady cz. 1 - otwórz

Protokół z posiedzenia Rady cz. 2 - otwórz