W związku z ogłoszeniem w dniu 10.08.2018 r. zamiaru realizacji operacji własnej informujemy, że nie zgłosił się żaden inny podmiot z zamiarem realizacji operacji. W związku z tym, operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Kłodzka Wstęga Sudetów po ocenie dokonanej przez Radę Stowarzyszenia i weryfikacji administracyjnej wniosku przez UMWD.