Nabór wniosków o powierzenie grantów odbywa się w dwóch etapach. W etapie pierwszym wnioski są przygotowywanepoddawane są analizie pod kątem poprawności, zwłaszcza formalnej, przez pracowników biura LGD. W etapie drugim to Rada Stowarzyszenia dokonuje już ostatecznej oceny wniosków.

Szczegóły na temat przebiegu obu etapów oraz oceny wniosków przez Radę znajdują się w poniższych dokuemntach:

Regulamin Programu Grantowego

Procedura oceny i wyboru zadań grantowych