Dokumenty do pobrania:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) PROW 2014-2020

 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) PROW 2014-2020 - (wersja z kwietnia 2018)