Dokumenty do pobrania:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) PROW 2014-2020

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) PROW 2014-2020