W biurze Kłodzkiej Wstęgi Sudetów trwają przygotowania do kontroli EX POST obejmującej działalność w poprzednim okresie programowania, w latach 2009-2015.

W tym czasie zrealizowano 258 projektów o łącznej wartości 11 251 436,43 zł. Nie dziwi zatem ilość dokumentów, jaką musimy przygotować na potrzeby kontroli...