Uwaga beneficjenci

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego jej zakończenia mogą skorzystać z  "ulgi na start". Dzięki nowej uldze  przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Dotychczas beneficjenci składający Wniosek o płatność dokumentowali fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu deklaracją ZUS ZUA.

Osoby korzystające z "ulgi na start"  do wniosku o płatność powinny dołączyć oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Pismo informujące o obowiązku składania oświadczenia oraz wzór oświadczenia w załączeniu do informacji.