Beneficjentom Programu STARTUP na Start przypominany o konieczności załączenia do II wniosku o płatność Zaświadczenia o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zaświadczenie takie wydawane jest na wniosek płatnika składek (druk wniosku US-7) przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS. We wniosku należy wskazać, jakie rodzaje ubezpieczeń społecznych mają być wpisane w zaświadczeniu.

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia trwa około 2 tygodni. Prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poniżej przykład wypełnionego wniosku US-7.