Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW/zł

EFS

EFRR

EFMR

2016

I

 

------

------

------

II

KONKURS:

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

 2 925 623  zł

 

------

 

------

 

------

2017

I

KONKURSY:

uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START

1 600 000 zł

 

rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej

1 185 254 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

II

 

KONKURSY:

uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START

2 050 000 zł

 

 

rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej

356 387 zł

 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

952 580 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------

2018

I

OPERACJE WŁASNE:

 

1.Stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno-doradczego, świadczącego usługi doradcze on-line

47 500

 

ogłoszenie i realizacja PROGRAMU STYPENDIALNEGO „INNOWATOR”

47 500  zł

 

GRANTY:

realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną

300 000

 

KONKURSY:

 

uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START

950 000 zł

 

rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej

489 359 zł

 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

471 797 zł

 

 

GRANT:

 

realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR

300 000 zł

 

realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywieniem lokalnych miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniu działań ekologicznych

276 500 zł

 

 

 

 

------

 

 

 

 

------

 

 

 

 

 

 

------

2018

II

KONKURSY:

Rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług

47 500

 

 

 

2019

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2020

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2021

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2022

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

2023

I

 

 

 

 

II