Harmonogram planowanych naborów wniosków

 

Poddziałnie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016

II

KONKURS:

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

 2 925 623  zł

 

2017

I

KONKURS:

uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START

1 600 000 zł

KONKURS:

rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej

1 185 254 zł

 
 

II

KONKURS:

uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START zł

2 050 000 zł

KONKURS:

rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej

356 387 zł

KONKURS:

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

 952 580  zł

OPERACJE WŁASNE:

Rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług

47 500  zł

 

 

2018

I

 

OPERACJA WŁASNA:

Stworzenie profesjonalnego portalu informacyjno - doradczego, świadczącego usługi doradcze on-line

47 500 zł

ogłoszenie i realizacja PROGRAMU STYPENDIALNEGO "INNOWATOR"

47 500 zł

 

GRANT:

realizacja lokalnych inicjatyw związanych z  zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną

300 000 zł

GRANT:

realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR

300 000 zł

realizacja lokalnych inicjatyw związanych  z ożywieniem lokalnych miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniu działań ekologicznych

276 500 zł

KONKURS:

uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu STARTUP na START zł

950 000 zł

KONKURS:

rozwijanie innowacyjnej działalności gospodarczej

489 359 zł

KONKURS:

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową

471 797 zł