Rusza IV edycja programu STARTUP na START

ETAP I

zgłoszenie pomysłu biznesowego na formularzu udostępnionym przez KWS_LGD

Na stronie internetowej www.kws.org.pl jest dostępny formularz, dzięki któremu pomysłodawca powinien zgłosić swój pomysł biznesowy do programu Startup na Start. Pomysłodawcą może być osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na obszarze  działalności Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania tj gmin: Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Radków, Szczytna, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Lewin Kłodzki. Osoba zgłaszająca pomysł biznesowy nie mogła też mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata.

Wypełniając formularz, pomysłodawca przedstawia opis swojego pomysłu na biznes. Prezentuje wizję sprzedaży produktu, czy usługi poprzez odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę chcesz zmienić? Jaki problem chcesz rozwiązać? Jakie są główne źródła przychodów planowanej firmy? Przedsiębiorca powinien również wskazać, do jakiej niszy rynkowej oraz jakiego segmentu klientów chce dotrzeć oraz jakie problemy rozwiązuje planowana działalność. Aby w pełni ocenić potencjał projektu oraz możliwości jego wsparcia, w zgłoszeniu powinny znaleźć się również informacje na temat orientacyjnych kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kompetencji osoby zamierzającej uruchomić firmę oraz posiadanych zasobów, które pomysłodawca wykorzysta w planowanym biznesie. Należy też wskazać jakie są oczekiwania pomysłodawcy w związku z udziałem w programie Startup na Start.

Dostęp do programu Startup na Start

Poniżej  w kilku prostych krokach pokazujemy jak się rejestrować, logować oraz przygotować formularz w ramach programu Startup na Start.

https://kws.org.pl/pl/program-instrukcja-start-up

W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego pomysłu biznesowego online, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do niniejszej informacji na adres biuro@kws.org.pl

Formularz zgłoszeniowy pomysłu biznesowego

Formularze pomysłu biznesowego należy wypełnić i przesłać do dnia 01.03.2019 r.

 

ETAP II

 udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez  KWS_LGD

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na uruchomienie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego w ramach  programu Startup na Start. Kwota wsparcia wynosi w zależności od charakteru uruchamianej działalności 50 000 lub 100 000 złotych. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów (Lutynia 24, 57-540 Lądek-Zdrój) w dniu 05 marca 2019 r.. Spotkanie informacyjne rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie: 74 8148159, mailowo: kazimierz@kws.org.pl do dnia 1.03.2019 r.

ETAP III

 udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez  KWS_LGD

Szkolenia odbędą się w dniach 19 i 20 marca 2019 roku w siedzibie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów - Lutynia 24, w godzinach 10.00-15.00.

Tematy szkoleń:

  • dzień I (19 marca) – praca z wnioskiem i opisową częścią biznesplanu
  • dzień II (20 marca) – praca nad częścią ekonomiczno-finansową biznesplanu

Tematy szkoleń zostaną omówione w oparciu o wzór wniosku i biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie: 74 8148159, mailowo: kazimierz@kws.org.pl do dnia 15.03.2019 r.

 

ETAP IV

 udział w doradztwie indywidualnym organizowanym przez  KWS_LGD

Każdemu z uczestników programu STARTUP na START przysługują dwa razy dwie godziny indywidualnego doradztwa po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem LGD. Doradztwo w ramach IV edycji programu będzie prowadzone od dnia 21.03.2019 do 12.04.2019 r.

W przypadku niewykorzystania zaplanowanego wcześniej terminu nie będzie  możliwości powtórnego zapisu na konsultacje.

ETAP V

Złożenie wniosku  o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonego przez KWS_LGD naboru, przewidywany termin (który jest jeszcze nie potwierdzony przez UMWD i może ulec zmianie) to 15-29.04.2019 r.