Działasz w organizacji pozarządowej z osobowością prawną? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Chcesz uczestniczyć we wdrażaniu Lokalnej (...) Czytaj więcej

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Polega ona na przyznaniu punktacji w (...) Czytaj więcej

—Uczestnictwo w szkoleniu warsztatowym obejmujące pracę z Generatorem Wniosków – aplikacją umożliwiającą wypełnienie i złożenie wniosków w systemie elektronicznym podczas (...) Czytaj więcej

Nabór wniosków o powierzenie grantów odbywa się w dwóch etapach. W etapie pierwszym wnioski są przygotowywanepoddawane są analizie pod kątem (...) Czytaj więcej

Zawarcie i aneksowanie umowy—   Po podpisaniu umowy na realizację projektu grantowego z UMWD, LGD wzywa grantobiorców do dostarczenia dokumentów niezbędnych do (...) Czytaj więcej

Grantobiorca prowadzi na potrzeby realizacji zadania wyodrębniony system rachunkowości umożliwiający identyfikację wszystkich zdarzeń finansowych związanych z realizacją zadania. Wydatki w ramach (...) Czytaj więcej