Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 22.X2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w siedziby Urzędu Skarbowego w Kłodzku, ul. Wasilewiczówny 1.

W programie: Split payment, Exit Tax, JPK, zgłoszone problemy i zagadnienia.

Pytania i zagadnienia należy przesłać do dnia 17.X2018 r. na adres: us.klodzko@mf.gov.pl

Plakat z zaproszeniem - otwórz